Friday, January 3, 2003

MUSPO

__________


_________محمد رضا شجریان

رندان سلامت می کنند - شعر : جلال الدین رومی

بیات ترک - شعر : سعدی
تصنیف در آستان جانان - شعر : حافظ
راز و نیاز - مناجات ، افشاری
چهارگاه - شجریان - قیطانچی ( خصوصی)ه
گل های تازه 100 - شجریان
گل های تازه، شماره 104 - شجریان
گل های رنگا رنگ 545 - الهه ، شجریان ، گلپایگانی
عشق داند - محمد رضا شجریان - لطفی ه


با ستاره ها. حسین منزوی . - همایون شجریان ه


__

ه"کوزه‌گر"، قطعه‌ای زيبا از گروه کامکارها
قسمت یک ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه قسمت دو__


محمد رضا لطفی

اين اثر شامل دو بخش تکنوازي تار درراست پنجگاه وسه تار در نوا است

قافله سالار : یک - دو

تصنیف در غمِ تو - محمد رضا لطفی - زویا ثابت__
نوایی - رومی. سوسن دیهیم ه
َسوسن دیهیم - باد صبا
____


هایده
سیاه چشمان
سرِ ساقی سلامت
امشب شب مهتابه - هایده _ عقیلی


___


تصنيف «آمد نسيم صبحدم» -از عبدالقادر مراغه‌ای، موسيقيدان بزرگ قرن نهم هجری، با صدای سپيده رئيس سادات

__


هژیر مهرافروز

No comments: