Monday, May 1, 2006

Azita Ghahreman

________________


Love Letters by Gillian Taylor
___________________________

آزیتا قهرمان
راه ها و رویاها


پیش از آنکه راه به پایان برسد
ما تمام می شویم

غروب
روی ایوان قدیمی باقی می ماند
عید کنار لاله ها
نورهای خسته بر شاخه های عصر می خوابند
و ادامه ی شب را، ماه زیبا خواهد کرد

فقط ما نیستیم
باران ها به جستجوی ما
در کوچه های نارنجی پرسه می زنند
و راه ها از رویاهای ما طولانی ترند.ه

________________

No comments: