Saturday, December 1, 2007

Majid Naficy

____________________Majid Naficy


Majid Naficy


Majid Naficy


شناسنامه ی مجید نفیسی

____________________

من فرزند بتول اخوت و ابوتراب نفیسی هستم و در سوم اسفند 1330 در اصفهان به دنیا آمدم با عینکی بر چشم و ته مدادی پشت گوش. این بود که پریان الهام سر ذوق آمدند و جوهر قلم خود را در دهان من چکاندند. اولین شعرهایم در "جنگ اصفهان" 1344 ، "جزوه­ ی شعر" و مجله­ ی "آرش" 1345 چاپ شد. در 1348 نخستین کتاب شعرم "در پوست ببر" از سوی انتشارات امیرکبیر درآمد، و در 1349 نخستین اثر تحلیلی­ ام "شعر به عنوان یک ساخت" به کوشش هوشنگ گلشیری منتشر شد. در 1350 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان "راز کلمه ­ها"یم را چاپ کرد که جایزه ­ی بهترین کتاب سال برای کودکان را برد.

در دهه ­ی 50 با نام مستعار قلم و قدم می ­زدم: "نقدی بـر فلسفـه ­ی اگزیستـانسیالیستـی سـارتر"، "بهـره ­ی مالکـانه در چیــن"، "تک­ نگاری بلوک کرارج اصفهان"، "عشق پرولتری" و "حزب جمهوری اسلامی با دو شمشیر زنگ زده: آخوندسالاری و سرمایه ­داری دولتی".

در 1362 پس از تیرباران همسر اولم عزت طبائیان و برادرم سعید از راه ترکیه به تبعید آمدم و در 17 مه 1984 وارد لس آنجلس شدم. از آن پس هشت مجموعه­ ی شعر "پس از خاموشی"،"اندوه مرز"، "شعرهای ونیسی"، "سرگذشت یک عشق"، "کفش­ های گل ­آلود"(به انگلیسی)، "پدر و پسر"(جداگانه به انگلیسی و فارسی) و "آهوان سم­کوب"، و همچنین چهار کتـاب تحلیـلی "در جستجـوی شـادی : در نقـد فرهنـگ مرگ­ پرستی و مردسالاری در ایران"، "نوگرایی و آرمان در ادبیات فارسی : بازگشت به طبیعت در شعر نیمایوشیج"(رساله ی دکترا به زبان انگلیسی)، "شعر و سیاست و 24 مقاله­ی دیگر" و "من خود ایران هستم و 35 مقاله­ ی دیگر" از من به چاپ رسیده است.

مدرک لیسانس خود را در رشته ­ی "تاریخ" از دانشگاه تهران و درجه­ ی دکترایم را در رشته­ ی "زبان ها و فرهنگ­ های خاورمیانه" از دانشگاهUCLA دریافت کرده ­ام. یکی از دو ویراستار "نامه­ ی کانون نویسندگان ایران در تبعید" و صفحه­ ی شعر مجله­ ی "آرش" چاپ فرانسه، و همچنین یکی از همکاران نشریه "شهروند" چاپ کانادا و از بنیانگذاران نشست های ادبی "شنبه" در لس آنجلس هستم.

با پسرم آزاد که در 28 آوریل 1988 زاده شد، در غرب لس آنجلس زندگی می­ کنم، جایی که شهرداری بندی از شعر "آه لس آنجلس" مرا بر دیواری در Venice Beach حک کرده است. مدت هاست که دیگر عینک نمی­ زنم و از مداد استفاده نمی­ کنم، اما هنوز به لطف پریان الهام چشم دوخته­ ام.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه هه ه ه ه هه ه ه ه هه ه ه ه

____________
No comments: