Friday, May 1, 2009

Soroor Javan

_____________

Garduño Flor

Garduño Flor
____________

سرور جوانسکوتنرم، نرم
یک چشم باز، یک چشم بسته.
دایره هایی دور محوری عمودی
لرزان. ه
چرخش، چرخش
دایره های پنج تایی
حلقه هایی بسته
که تو را در میان گرفته بودند... ه
سکوت
پنهان، پنهان...ه
مارچ 2009
__________1 comment:

منصوره اشرافی said...

شعر قشنگیه سرور جان.