Wednesday, July 1, 2009

R E N D A N J U L Y 2009

________رندان


جولای 2009

به ندا آقا سطان شهیدِ سبزِ ما

___________

Poem for the Rooftops of Iran

جمعه 29 خرداد 1388. فردا شنبه س . فردا روزِ سرنِوِش سازیه
___
ندا:ه

یدالله رویایی * رضا براهنی * مهناز بدیهیان *رضا مقصدی * یاشار احد صارمی * شمس لنگرودی * رباب محب * منصوره اشرافی * حافظ موسوی * شاهرخ ستوده فومنی * مینو نصرت * فرامرز سلیمانی * معصومه ضیایی * آذر کیانی * ساسان قهرمان * احمد کایا * ناصر کاخساز* سرور جوان * آزاده دواچی * مجید نفیسی * مهری جعفری * مهرداد عارفانی * حامد رحمتی *عبدالقهار عاصی ( صدای : فرهاد دریا) * محمود معتقدی * مریم اسحاقی * نصرت الله مسعودی * بیژن باران * ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه هههههه ههههههه ههه ههه ه ههههه هه ه هههه ههه هه هه هههه هه هه ه هه ه ه ه ه هه هه هههه
_______خاک مرا بر باد مده

سیمین بهبهانی

___

شیدا محمدی * منصور خاکسار * فریبا صدیقیم * فرامرز سلیمانی * منصوره اشرافی * یاشار احد صارمی * آذر کیانی * شاهرخ ستوده فومنی * رباب محب *هومن نزهت * فیروزه میزانی * مجید نفیسی * مهناز بدیهیان * حامد رحمتی * مینو نصرت * و. م. آیرو * معصومه ضیایی * سرور جوان ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه هه هه هه ه هه ه ه ه ه ه ه ههه هه ه هههه ههه هه هه هههه هه هه ه هه ه ه ه ه هه هه هههه

No comments: