Wednesday, July 1, 2009

Soroor Javan

_________


El descendimient:de Roger vander Weyden
______________________

سرور جواناز چشمانت تا چشمانم


با رقص سحر انگیزت
به ندایی از دور دست
در خیابان های بی انتها
امید را می کاری.ه
کابوسی هستی قرمز
رویایی مهتابی
با رودهایی جاری
از سینه تا لب هایت
از لب هایت تا چشمانت
از چشمانت تا چشمانم.
ای بغض مانده در گلویم
رودهایت را در من جاری کن
من شرمنده ی تمام این رودهای کوچکم.ه

_____________

1 comment:

آذرکیانی said...

همه ی ما شرمنده ایم عزیز. روح ندا شاد