Sunday, November 1, 2009

Azadeh Davachi

________________


Hoof High Heels
_____________

آزاده دواچینمی شود

از همان اول بود
که می خواستم
این سیگار پیر را،ه
در دهانی هرز خاموش کنم
نشد
می خواستم وسط این روزهای خط خطی
لی لی کنم
گونه های درختان را
به سطرهای خالی ذهنم بمالم ،ه
فال روزها را بگیرم
شتک زنم به دامن هر چه سیاهی
و آستر شب را رنگ رنگی کنم
نشد
آخر همه دنیا ،ه
همین کتاب کوچکی است
که من از اول می خوانم
و تمام نمی شود .ه_________
Keyboard concerto nº 5 in F minor, BWV 1056, largo, J.S Bach 1685-1750

Pianist: Glenn Gould with the Columbia Symphony Orchestra, 1958, conducted by Vladimir Golschmann 1893-1972 French.


___

3 comments:

آذر کیانی said...

آزاده جان شعر خوبیه راحت و آزاد...

مهتاب کرانشه said...

آزاده جان! در مورد شعر در فیس بوک برات حتما می نویسم .اما در مورد عکس هایی که اینجا گذاشته می شود گاهی هیچ ارتباطی با متن گذاشته شده ندارد و فقط یک عکس و یا نقاشی نامتعارف است و به نظر من به متن لطمه می زند .صرف یک چیز نامتعارف همیشه یک اثر هنری درخور نیست!ا

کروب رضایی said...

خانوم دواچی می خوانم و به دنیای عجیبی در کارهای شما می رسم زیبا و شگفت