Tuesday, December 1, 2009

Koray Feyiz

____________Mehmet Sefik Bey. Piece of a poem, arranged in the form of a flower
_______________
Koray FeyizSeni Bağışladım Çünkü Beni Çok Üzdün


İzzet öldü,sen bana bir mektup yazdın.
Sarmaşıklarla örülmüş bahçede bütün bir yaz
Bana yazdığın mektubu okuyarak ağladım.
Ağlamak; bir umutsuzluktu belki ben hep umutsuzdum
Ağlamak; bir kaçışdı belki ben hep kaçtım
Ağlamak; bir yanılgıydı belki ben hep yanıldım
Ağlamak; bir hataydı belki ben hep hata yaptım.
sarmaşıklarla örülmüş bahçede bütün bir yaz
Seni bağışladım çünkü beni çok üzdün.
Yaz geçti,yağmur yağdı,sonbaharın kiri pası birikti içime
Kurumuş yapraklar,ozan askerden geldi,
Daha neler oldu kimbilir benim bilmediğim?
Benim bilmediğim bir beş vakit namaz var aslında,
Ayrılıkları da bilirim ihaneti de
Kardeşliği de bilirim ölümün soğuk elini...
Koynumda gezerdi yılan gibi sokardı sessizce,
Herkes sessizliği sever,ben sevmem nedense.
İzzet de koltuğunda taşımayı pek sevmezdi
Hukuk kitaplarını ama okumayı çok severdi
Bir de şiiri,geceyi severdi ancak karanlığı sevmezdi
Bu kenti değil kentin kalabalıklığını severdi,
Yalnızdı...kendi gibi yaralı olan ne varsa severdi,
Bu yüzden hiç solmadı yakasındaki karanfil.
İzzet öldü,sen bana bir mektup yazdın.
sarmaşıklarla örülmüş bahçede bütün bir yaz
Bana yazdığın mektubu okuyarak üşüdüm.
Üşümek; bir mutsuzluktu belki biz hep mutsuzduk
Üşümek; bir korkuydu belki biz hep korktuk
Üşümek; bir yalnızlıktı belki biz hep yalnızdık
Üşümek; bir şiirdi belki biz hep şairdik.


_______


Koray Feyiz

Türk şairi.Büyük Çerkez sürgününde Kuzey Kafkasya'nın Şapsığ yöresinden Anadolu'ya sürülen Neşaph adlı bir Adige ailesinin oğludur.09 Mayıs 1961 yılında İstanbul-Üsküdar’da doğdu.KTÜ ve ODTÜ’de Harita Mühendisliği ve Şehircilik lisans ve yüksek lisans öğrenimi gördü.
“Şehir Psikolojisi”konusunda doktora tezini tamamladı.“Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama” konusunda hazırlamakta olduğu doçentlik tezi üzerinde çalışıyor.
İlk şiiri; Varlık dergisinde 1987 yılında yayımlandı.
Varlık,AdamSanat,MilliyetSanat,HürriyetGösteri,Edebiyat81İnsancıl,EvrenselKültür,Damar,Yarın,Yazıt,Temmuz,Parantez,ŞiirÜlkesi,Dönemeç,ÇağdaşTürkDili,CumhuriyetKitap,EdebiyatEleştiri,Su,Kıyı,YazkoEdebiyat,Patika,YabaÖykü,Lacivert,Dar Sokak,Taflan,Sincan İstasyonu ve pek çok dergide şiir ve şiirin sorunları üzerine yazıları yayımlandı.
“Modern Türk şiirinin kırılma noktalarında gündeme giren şiir anlayışı ile Koray Feyiz,güçlü ya da güçsüz kendi eleştirisini de birlikte oluşturmuştur.
Örneğin,bir öznel eleştiriden,bir izlenimci eleştiriden,yazın tarihine dayalı bir eleştiriden,toplumcu eleştiriden,çözümlemeci eleştiriden, bir ölçüde göstergebilimci eleştiriden söz edilebilir onun şiirinde.
Genelde,ölçüsüz-uyaksız, günlük görüntülere yaslanan,anı yakalayan,güncele ve konuşma diline sıkı sıkıya bağlı bir şiirden,söylediklerinde bir arka plan, bir derinlik arayan, imgeyi, simgeyi,ölçüyü hesaba katan, felsefi boyutu olan bir şiire yöneldi.
Ancak, kendine ait bir dil ya da söylem kullanması,müzik ve sesle yakın ilişki içinde bulunması ve estetik bir etkileme gücünün olması herkes tarafından kabul edilebilecek özelliklerdir.
Bundan da öte,temelde Marksçı dünya görüşüne yakın/yatkın bir insan olduğunu sanat/yazın anlayışının da başta Marksçı sanat/yazın kuramı olmak üzere çeşitli kuramlardan beslendiğini,hiç bir kurama onun sıkı 'takipçisi' olacak kadar bağlı olmadığını,kuramlar karşısında eleştirel tavrını her zaman koruduğunu,örneğin Toplumcu Gerçekçilik kuramındaki tarihselliği ve uygulamada yapılan yanlışlıkları ilk belirtenlerden biri olduğunu eklemek gerekir.(Ataol BEHRAMOĞLU) ”
Kitapları:
Mezarlar Eskimedi (1987) , Bir Mektupta İki Yalnızlık (1988) , Ben O Issız O Yorgun Şehir (1995) , Uhrevi Zorba (1995) , Düşle Gelen(1995) ,Seni Bağışladım Çünkü Beni Çok Üzdün (1999) .

'http://tr.wikipedia.org/wiki/Koray_Feyiz' adresinden alındı.

_________________

No comments: