Friday, January 1, 2010

Faramarz Soleimani

_______________


Pair of pattens 1730s-1740s
________________

فارسی‌ و انگلیسی‌ ی فرامرز سلیمانی(ایران)

اسپانیایی ی فرامرز سلیمانی و رحیم کرونادو(اسپانیا)


هایکو زندگیست۱

شاد با سرمای شب

سرمای شب شادست

هایکو زندگیست

۲

تو تفاوت می‌‌سازی

تفاوت دگرگونیست

زندگی‌ هایکوست

۳

گوی بزرگ بلور

موج سبز چراغان

زندگی‌ هایکوست

۴

چشمان پروانه

برخی به خانه پریدند

برخی چشم به راه ماندند

۵

س او س

تو آیا چیزی می‌‌دانی‌

از چیزی؟

۶

مه در گذر

عاشق می‌‌شود

قورباغه‌های برکه را

۷

دریای موسیقی

دریای راز ها

رقصنده ی مرده در صدف

۸

عشق منظر

خون ابر

قلبت را در آن‌ نهاد

۹

تیری به زیتون بن

برگان سیمین

خیره می‌‌مانند

۱۰

رحیم می‌‌پوشد

جامه ی سرخ و زرد

من سبز و سپید و سرخ هدیه ش دارم

در روز زمین

۱۱

ممرابیلیا فرا

در دور دست

زنده در یاد ها

ممرابیلیا فرا

۱۲

چمن پروانه

می‌ بردش

بر بالهاش


_____


1 comment:

آذر کیانی said...

سلام. و جریان دارد دارد دارد زندگی ......