Thursday, July 1, 2010

Hamed Darab

_______________


Peter Lippmann
_______________

حامد داراب


جوانيمان
حتما يك جاي زندگي مي ميرد
اما ما به همين چند سطر رسيده ايم
به اينكه
زندگانيمان يكجاي جواني مرد


___sunset-to-star-rise:

Devil’s Spoke - Laura Marling [takes 40 seconds to get going!]___

2 comments:

معصومه فقهي said...

خيلي خوب بوب زباني ساده اما عميق واژگاني ساده اما انديشمندانه و مفهومي ژرف

شاه حسینی said...

ممنون که از آقای داراب شعر گذاشتین اونم کاری رو که این روزا همه زمزمه اش می کنن . من همیشه از اقای داراب اینو به یاد دارم :

تراولینگ دوتا پا
به سم پنجره گی ها
و بعد سایه پلکات
و بعد مردن شکلا