Friday, October 1, 2010

Baktash Abtin

_______________


بکتاش آبتین

___________

ه( دیگری )ه


تو دیگری هستی
و گر نه
ه ه چگونه در این میدان دود گرفته ایستاده ای ؟!ه
متاسفم
مسافرانی که با تو عکس می گرفتند
تو را فراموش کرده اند
ببین
ه ه چگونه اتوبوس های حومه ی شهر
تو را کِنِف می کنند
وقتی برای تو بوق می زنند و
تو
ه ه ه ه شبیه فاحشه ها سنگ شده ای
متاسفم
روزگاری در سینه ی مردان جوانی
خاطرات تو برق می زد
و امروز
مردان جوان ه ه با پوزخند
ه ه از کنار تو می گذرند
جان کندنِ پرندگان مغموم راببین
ببین چگونه در خاک های ماسیده بر بیلبورد

دراز به دراز محو شده اند
قابی که تو را تنها گذاشت
آن ها را جا گذاشت
و تو سال هاست که جان کندن بسیاری را دیده ای
و با افتخار
پاهایت را باز کرده ای و
گردنت را بالا گرفته ای !
ه
کلاهت را بالاتر بگذار
میدان جعلی آزادی !ه__

Frédéric Chopin - Notturno in mi bemolle maggiore op.9 n.2
_____

No comments: