Friday, October 1, 2010

Leila Kordbacheh

________________

Samuele Menin scelto da Marco Tagliafierro, “Matrice A”, 2009, lastre da stampa, light-box 30 x 40 cm
________

لیلا کُردبچه


خاله سوسکه
به مجید قنبری


سی ساله ام
و اگر دوباره قدم را
با زنگ خانه ی کسی اندازه بگیرم
دیگر
دری به رویم باز نخواهد شد
سی ساله ام
و اگر دوباره بود و نبود کسی را بهانه بگیرم
سکوت کلاغی
آسمان تمام قصه ها را جریحه دار خواهد کرد
سی ساله ام
و این یک جمله ی خبری غمگین است


غمگین
برای دری که باز اگر نشود
غمگین
برای قصه ای که آغاز اگر نشود
غمگین
برای صدای سیاهی که بعد ازین با او
سکوت شب های خانه ام را قسمت می کنم


آی ، سوسک سیاه همخانه ام !
ه
من یکی نبود تمام شب هایم را
با فکر تو خوابیده ام
خاله قِزیِ چادر یَزیِ کفش قرمزیِ کودکی ام ،
ه
که هربار نوار قصه جمع می شد
پدر تکه ای از داستانت را کوتاه تر می کرد


دیگر از تو چیزی نمانده است ، طفلک بیچاره !
ه
چادر سیاه کوچک آواره !ه
که سی سال آزگار
دنبال موش قصب پوش قصه به هر دری زده ای
قصه ها گاهی
با کودکی ها تمام می شوند
و بچه ها برای فهمیدن این حرف ها
هنوز بچه اند .ه


_

Thelonious Monk: Monk’s Mood - from Thelonious Himself, 1957


_________

No comments: