Friday, October 1, 2010

Majid Naficy

_______________


Le Fruit Defendu by Marcel Marien
_____________

مجید نفیسیرخت شویی

تنها صدای ماشین رختشویی به جا می ماند

و رخت های من و تو

از یادهای خوشبوی شبانه تهی می شوند:

از بوی هیزم و نمناکی علف

از لکه های شراب روی پیراهن تو

و سرخی تمشک بر سرآستین من

از سرانگشت های شبنم بر سرشانه های تو

و نشان قهوه ای خاک بر تختِ پشت من

از غلت زدن زیر ستاره های کمرنگ

و ناگهان، گوی بزرگ و سرخ خورشید!

بگذار بچرخد و بچرخد

و رخت های ما درهم بیامیزند.

عشق را نمی توان آلود

و پیراهن آن

از سپیدی می درخشد.

12 اکتبر 2002

این شعر یکی از دوازده شعری است که از سوی گروه ادبی “Writers at Work” در شهر لس آنجلس برای درج در تقویم رنگی سال 2011 برگزیده شده است.

"شاعران تقویم" در ساعت 5 عصر یکشنبه دهم اکتبر 2010 در کتابفروشی “Sky Light” در شماره 1818 خیابان Vermont شمالی شعر می خوانند و تقویم ها برای فروش عرضه می شوند.


__


Danse Bacchanale
from the opera Samson et Dalila, op. 47 (1877)

Camille Saint-Saëns

Eiji Oue; Minnesota Orchestra
Recorded in 1996


______________

No comments: