Sunday, April 1, 2012

Friedrich Hölderlin

______________________ 

Horst Janssen: Hölderlin at 17 and 72
______________________________
فریدریش هُولدِرلین - فارسی: مه‌ناز طالبی‌طاری
 
کَف‌زدن ِ آدم‌ها

قلب ِ من آیا مقدس نیست، وَز زندگی ِ زیباتر سرشار، ه
به آن‌هنگام که عاشق‌ام؟ پس چرا بیشتر حُرمت‌ام گزاردید، ه
آن‌زمان که مغرورتر بودم و وحشی‌تر، ه
پُرگوتر بودم و خالی‌تر؟ ه
آه! مردم آنی را پسند کنند، که در بازار به کار آید، ه
و نوکران اویی را ارج نهند فقط، که خشونت ورزد؛
به آنچه خدایی‌ست، آنانی باور دارند تنها
که خود خدایی‌اند. ه


تاریخِ ترجمه : ماه مِه ۲۰۱۱
______________

No comments: